Резервирано за ЧЛЕНКИ
Влези
Добредојдовте
За нас 
   Основач 
   Раководство
   Нашиот тим
   Документи
   Даватели на податоци
   Корисници на податоци
   Субјекти на податоци
Производи и услуги
   Извештаи
   Постапување по рекламации
Наши членки
   Придобивки од членство
   Стани член
Стратегии
   Стратегија за развој
   Стратегија за доверливост
Публикации и Брошури
Прашања и одговори


Добредојдовте


  Тимот на Македонското кредитно биро Ви посакува ДОБРЕДОЈДЕ на интернет страната на првото приватно кредитно биро во Република Македонија

 

Нашиот тим се грижи да креира производи и услуги со кои ќе се одржува во добра кондиција финансиското здравје на членките на Македонското кредитно биро, како и на правните и физичките лица во Република Македонија.

Градиме и спроведуваме работни политики, користејќи го позитивното искуство од кредитните бироа од развиените земји од светот, и применуваме високи етички норми во работењето.

Настојуваме да обезбедиме трајно задоволување на потребите и барањата на корисниците на нашите услуги.

Работиме како доверлив партнер и овозможуваме нашите членки подобро да управуваат со кредитниот, односно деловниот ризик, а потрошувачите, било да се правни или физички лица, правилно да управуваат со своите задолжувања.

Нашата основна цел е да придонесеме за зголемување на финансиската дисциплина во измирувањето на обврските, со што ќе се постигне поголема финансиска стабилност на нашите членки, и спречување на презадолженоста на правните и физичките лица во Република Македонија.

             

 
Корисни линкови

Дирекција за заштита на личните податоци
Организација на потрошувачи
Клириншка куќа КИБС АД Скопјe
КИБС Издавач на дигитални сертификати